top of page

Etkili Öğretmen Eğitiminin Önemi

Etkili Öğretmen Eğitimi, Neden Başarıyı Öğretmek kavramının Temelini Oluşturuyor?

Her dört yılda bir, siyasetçiler eğitim sorunlarını nasıl çözeceklerine dair planlarını ortaya koyuyor. Bazı bölgelerin karşılaştığı birçok eğitim probleminden biri, özellikle de fen ve matematik alanlarındaki öğretmen yetersizliği. Bu sıkıntıyla baş etmek için farklı alanlardan gelen bireylere hızlıca formasyon eğitimi verilerek bu kişiler öğretmen yapılıyor. Peki bu, yeni öğretmenler yetiştirmek için başarılı bir yöntem mi?

Aşağıdaki maddeler, tüm öğretmenlerin Etkili Öğretmen Eğitimi almasının neden bu kadar önemli olduğunu inceliyor. Yeni öğretmenlere bilgi, deneyim ve rehberlik sağlayan bir öğretmen hazırlama programı oluşturmak gerekir. Aynı zamanda öğretmen hazırlama programlarının hepsinin eşit yeterlilikte olmasına da özen gösterilmelidir. BU eğitim verilmediğinde ya da yetersiz olduğunda; öğretmenler bir süre sonra mesleği bırakabilir. Daha da önemlisi, bir sınıf dolusu öğrencinin -hatta daha fazlasının- eğitimini de riske atmış oluruz.

  1. Yardım, Başarısızlığı Önler Yeni öğretmenlerin her gün karşılaştıkları birçok zorluk bulunur. Etkili Öğretmen Eğitimi, yeni öğretmenlerin bu zorluklara karşı hazırlıklı olmalarına yardımcı olur. Öğretmen eğitimi, yeni öğretmenleri karşı karşıya kalacakları bütün zorluklar için hazırlayamasa da, her gün sıkça karşılaşılan birçok sorun hakkında kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olabilir. Bu arka plan olmadan, öğretmenler kendilerini başarısız hissedebilir ve sonunda pes edebilirler.

  2. Yardım, Öğretmen Tükenmişliğini Önler Etkili Öğretmen Eğitimi programları, öğretmen tükenmişliğine de değinir. İlk olarak, öğretmen tükenmişliğine neden olabilecek şeyleri açıklar. Bazı durumlarda bu sadece günlük öğretimin stresi olabilir. Bununla birlikte, bu durum bilgilerin ve öğretim yöntemlerinin yeterince çeşitlendirilmemesinden de kaynaklanabilir. Sosyal bilgiler veya matematik gibi belirli alanlara odaklanan öğretmen eğitimi programları, öğretmen adaylarına bir konuyu nasıl farklı yöntemlerle aktarabilecekleri hakkında bilgi sağlayabilir.

  3. Başarı için Ölçütlerin Anlaşılmasını Sağlar Deneyimsiz öğretmenlerin çoğu, öğrencilerin bilgiyi ezberlemelerine ve ezberlediklerini hatırlamalarına odaklanmaktadır. Ancak, ezberleyen öğrenci başarılı öğrenci midir? Yeni öğretmenler, gerçek ve derinlemesine öğrenmeyi sağlayan ve öğrenmeye engel olan unsurları bilmediklerinden, öğrenme kazanımlarına ulaşmayan dersler oluşturabilirler. Buna karşılık Öğretmen Eğitimi Programları, öğretmenlerin öğrenci başarısı için etkili ölçütleri bulup, bunları nasıl uygulayacaklarını anlamalarına yardımcı olabilir.

  1. Kontrollü Bir Ortamda Destekleyici Pratik İmkânları Sağlar

Öğretim söz konusu olduğunda, sadece kitap okumak yeterli değildir. Öğretmenlerin, öğretim yöntemleri hakkındaki konuşmalarını dinlemek bile yeterli değildir. Yeni öğretmenler, onları nelerin beklendiğini anlamak için, etkili mentorluk eşliğinde pratik yapmaya ihtiyaç duyar. Bu ancak sınıf ortamında ders verme ile mümkün olur. Ayrıca öğretmen adaylarının ilgi alanlarını karşılayan uygun sınıflara yerleştirilmesi zorunludur. Denetleyici/mentor öğretmen, öğretmen adaylarının öğrenmesine yardımcı olmak için, her gün sınıfa dâhil olmalı ve geri bildirim vermelidir.

  1. Bedeli, Öğrencileri Kaybetme Olabilecek Denemelerin Önüne Geçer

Tüm öğretmenler zaman zaman yeni teknikler kullanarak denemeler yapabilir. İyi bir eğitimi olmayan öğretmenler genelde, iyi bir eğitimin onlara beyhude olduğunu öğretebileceği şeyler için çabalarlar. Bu çabaların, öğretim açısından büyük bir bedeli vardır. Çoğu öğretmenin bildiği gibi, dönem başında öğrencileri kaybetmek çok kolaydır. Yetkinlik, adalet ve tutarlılığı en başta sergilemeye çalışırsanız, saygı ve ilgi kaybetme riskini alırsınız. Bu başarısızlığın nihai bedeliyse, öğrencinin sınıfta başarasını olumsuz etkilemektir.

Bu yazı, ThoughtCo sitesindeki, “Importance of Effective Teacher Training” isimli yazıdan çevrilmiştir.

9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page