Etiket: deneyimsel öğrenme

Deneyimleyerek Öğrenme Nasıl Daha Kalıcı Öğrenmeyi Sağlıyor?
Temmuz 25, 2017Ocak 2, 2018
Yazı

Deneyimleyerek Öğrenme Nasıl Daha Kalıcı Öğrenmeyi Sağlıyor?

Çoklu zeka kuramının kurucusu Howard Gardner, insanların bilgiyi çok farklı şekillerde işlediğini (mantıksal, görsel, işitsel vb.) söyler. Zekanın öğretilebileceğini, her insanın güçlü zekaları olduğu gibi zayıf zekalarının da olduğunu ifade eder. Ayrıca güçlü zekaların geliştirilebileceği gibi zayıflıklarında güçlendirilebileceğini belirtir. Deneyimsel öğrenme teorisinin sahibi David A. Kolb, öğrenmenin deneyimin bilgiye dönüştürülmesi olarak ifade eder ve deneyime...

3. Nesil Öğrenme Deneyimi Nedir?
Temmuz 7, 2017Temmuz 16, 2018
Yazı

3. Nesil Öğrenme Deneyimi Nedir?

Eğitim sistemimiz, gelecek bilimci Alvin Toffler’in elindeki bilgileri kullanarak yaşam şekillerimizi tamamen etkileyerek değiştiren 3 dalgadan bahsetmesi ile aynı kodlama sistemi ile adlandırılmıştır. Sadece “dalga” yerine “nesil” kullanılmıştır. Toffler’a göre birinci dalga M.Ö. 10000 yılında gerçekleşen “Tarım Devrimi”dir. Tarım devrimi ile göçebe hayattaki avcı toplayıcı toplumlar, toprağın verimini keşfederek kullanmaya ve ondan yararlanmaya başladılar. Verimli...

Formal Eğitim Nedir? Formal olmayan eğitimler nelerdir?
Haziran 30, 2017Ocak 2, 2018
Yazı

Formal Eğitim Nedir? Formal olmayan eğitimler nelerdir?

Şu an var olan eğitim sistemlerinde üç tür eğitim türünden bahsedilir. Bunlar orijinal isimleriyle: Formal, Non-formal, ve informal eğitimler. Ama bunların ne olduğuna dair elimizde çok fazla bilgi yok. Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuyla ilgili yaygın ve örgün olarak adlandırdığı iki açıklama mevcut fakat bunlar bir çok eğitim metodunu ve şeklini kapsamamakta daha çok okullar ve...