Etiket: 3. Nesil Öğrenme

3. Nesil Öğrenme Deneyimi Nedir?
Temmuz 7, 2017Temmuz 16, 2018
Yazı

3. Nesil Öğrenme Deneyimi Nedir?

Eğitim sistemimiz, gelecek bilimci Alvin Toffler’in elindeki bilgileri kullanarak yaşam şekillerimizi tamamen etkileyerek değiştiren 3 dalgadan bahsetmesi ile aynı kodlama sistemi ile adlandırılmıştır. Sadece “dalga” yerine “nesil” kullanılmıştır. Toffler’a göre birinci dalga M.Ö. 10000 yılında gerçekleşen “Tarım Devrimi”dir. Tarım devrimi ile göçebe hayattaki avcı toplayıcı toplumlar, toprağın verimini keşfederek kullanmaya ve ondan yararlanmaya başladılar. Verimli...