Sivil Toplumda Eğitimin Önemi

Sivil Toplumda Eğitimin Önemi

Bir sivil toplum kuruluşunun kaynakları arasında şüphesiz ki en önemlisi gönüllülerdir. Bir sivil toplum kuruluşunun gönüllüleri olmadan kendini geliştirebilmesi veya adını değiştirebilmesi gerçekten çok zordur. Bu sebepten ötürü bir sivil toplum kuruluşunun yapabileceği en büyük yatırım da yine gönüllüleridir.

Günümüzde birçok sivil toplum kuruluşu yıllık veya dönemlik programlarla kendilerine eğitim planı oluşturuyor. Bu eğitim programlarını gerek dışarıdan gerek kendi içerisinde yetiştirdiği eğitmenlerle uygulamaya koyuyor. Yıllık programlarla gönüllülerini eğiten ve bu süreci değerlendirmelerle destekleyen sivil toplum kuruluşları, daha kalifiye gönüllülüler ile daha zorlu ve karmaşık projelerin, etkinliklerin altından kalkabiliyorlar.

Her ne kadar birçok kurumun programında ortak başlıklar bulunsa da kurumlar kendi amacına ve yaptığı işe uygun eğitimlere ihtiyaç duyuyor. Çoğunlukla temel eğitimlerle başlayan eğitimler daha sonra her kurumun ihtiyacına göre – ki bunlar takım çalışması ve proje yönetimi gibi konulardan, travma etkisindeki bireylerle iletişime kadar geniş bir yelpaze içerisinde- şekilleniyor.

Sivil toplum kuruluşları, çalıştıkları alanlarda yaşanan gelişimleri yakalamak ve gönüllülerini bu yeniliklere göre hazırlamak için her sene giderek daha fazla eğitim ve atölye geliştiriyor.

Bu eğitimler sadece sivil toplum kuruluşlarına fayda sağladığı gibi – çok açık bir şekilde – eğitimi alan gönüllülere de fayda sağlıyor. Demin bahsettiğimiz spesifik konularda aldıkları eğitimler günümüzde hem kişisel gelişimlerine hem de kariyerlerine renk katmaktan öteye geçemese de, aldıkları temel iletişim teknikleri, problem çözümü, liderlik gibi konularda aldıkları eğitimler ise onları iş hayatlarında akranlarının – rakiplerin – önüne geçiriyor.

Önümüzdeki dönemlerde de bu tarz eğitimlerin yaygınlaşması ve çoğalması hem kurumların hem de eğitimi alan gönüllülerin, çalışanların yararına olacağı aşikar. Yapılan yatırımlar ve planlamalar da bu tarz bir faydanın hem katılımcıların hem de kurumların işine yaradığını kanıtlar düzeyde.