Sivil Toplum Kuruluşları için Eğitimlerimiz

Eğitim Paketlerimiz

“Sosyal etkimizi artırmak için daha verimli iletişim kurmaya ihtiyacımız var.”

Çalışanlarınız ya da gönüllüleriniz arasında iletişim problemleri var ya da mevcut iletişimi daha verimli bir hale getirmek istiyorsunuz. Şirketlere verilen eğitim içerikleri ile sivil toplum kuruluşlarına verilen eğitimler birbirinden ayrılıyor. Tamamen kurumunuzun ihtiyacına uygun olarak hazırlanacak eğitim modülümüz size çok iyi gelecek. Aşağıda “Etkili İletişim Eğitimi ” denince hangi başlıklarda eğitimler verebileceğimizi listelemek istedik. Bunlar yalnızca şimdilik aklımıza gelenler. Unutmayın ki eğitim tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre tasarlanacak ve ihtiyacınız olan modüllerden oluşacak.

 • Etkili iletişim yöntemleri
 • Kültürlerarası iletişim
 • İletişimde empatik yaklaşım
 • Ben dili
 • Ekip içi iletişim
 • İletişimde yargılar
 • Uyuşmazlık çözümünde iletişimin rolü
 • Etkin dinleme
 • Farklı iletişim stilleri
 • Gönüllü/kurum iletişimi

“Rakip değil ekip olduğumuzu yeniden hatırlamaya ihtiyacımız var.”

Ekipler sivil toplumun olmazsa olmaz bir bileşeni. Yetiştirmemiz gereken işlerden, günlük stresten ya da yaşadığımız küçük uyuşmazlıklardan ötürü ekip olmayı unutmak mümkün olabiliyor. Çalışanlarınızın ya da gönüllülerinizin ekip çalışmasını içselleştirmesi, verimliliğinizi ve sosyal etkinizi artıracak ve kurum içerisinde olumlu bir hava oluşturarak başarı merdivenini daha hızlı ve güvenli bir şekilde çıkmanızı sağlayacak.“Ekip çalışması eğitimi” konusu altında eğitim verdiğimiz başlıklardan bazılarını aşağıda listelemek istedik. Eğitim ihtiyacınızı analiz ettikten sonra bu başlıklar dışında başka başlıkları da içeriğe koyabileceğimizi hatırlatmak isteriz.

 • Ekip çalışması ve motivasyon
 • Ben değil BİZ olmak
 • Etkili geri bildirim alma&verme
 • Ekip içi iletişim becerileri
 • Gönüllü ekip yönetişimi

“Liderlik bir tutum ve değerler bütünüdür.”

Günümüz koşullarında kurumlar, ekipleri kurmalı ve sonrasındaki süreci ekibin kendisine devretmelidir. İyi bir lider problem ve uyuşmazlık çözümü konusunda bir uzman, etkili iletişim ve empati konusunda oldukça yetkin olmalıdır. 3. nesil liderlik eğitimi önemli yetkinlik ve tutum geliştirmeyi beraberinde getirecektir. “Liderlik Eğitimi” konusu altında eğitim verdiğimiz başlıklardan bazılarını aşağıda listelemek istedik. Eğitim ihtiyacınızı analiz ettikten sonra bu başlıklar dışında başka başlıkları da içeriğe koyabileceğimizi hatırlatmak isteriz.

 • Manipülasyon Sanatı
 • Ekip Çalışması
 • Lidersiz Liderlik (Yatay Organizasyon & Flat Team)
 • Problem Çözümü
 • Uyuşmazlık Çözümü
 • Empati
“Sosyal etkimizi artırabilmek için, kurum içi uyuşmazlıkları çözmeye ihtiyacımız var.”

Kurum içinde uyuşmazlıkların yaşanması aslında kaçınılmazdır. Uyuşmazlıklar doğru yönetilirse kişisel ve kurumsal gelişimi  sağlayacaktır. Uyuşmazlıkları nasıl yöneteceğinizi 3. nesil öğrenme metotları ile deneyimleyeceğiniz eğitimlerimiz size çok iyi gelecek. Sivil toplumda deneyimli eğitmen ekibimiz ile uyuşmazlıkları unutun. Uyuşmazlık Çözümü eğitimlerimizde genellikle yer verdiğimiz başlıkların bazılarını aşağıda listelemek istedik. İhtiyaçlarınızı analiz ettikten sonra başka başlıkları da sizin için üretebiliriz.

 • Uyuşmazlık, çatışma, tartışma nedir?
 • Uyuşmazlık önleme, çözüm yöntemleri nelerdir?
 • Şiddetsiz iletişim
 • Empatik yaklaşım
 • Ekip içi uyuşmazlık çözümü