top of page

Liderler için duygusal zeka

Liderler için Duygusal Zekâ

Duygusal zekâ (EQ) davranışları nasıl yönettiğimizi, karmaşık sosyal ilişkileri nasıl idare ettiğimizi ve olumlu sonuçlar elde etmek için kişisel kararları nasıl aldığımızı etkiler. Duygusal zekâya sahip bir lider, tüm grubun duygusal atmosferini değiştirebilir. Araştırmalar, EQ’nun etkili liderler için gerekli bir yetkinlik olduğunu ortaya koyuyor. EQ; mesleki başarının, meziyet ve erdem sahibi olmanın bir numaralı öncüsüdür. Liderlerin EQ’su, kurumsal kârı ve performansı da etkiler. Liderler rekabette bir adım öne geçmek için, müşterileri ve rakipleri tanımalı ve onlara karşı ilgili olmalıdırlar.

700 şirketten iki milyon çalışanın yer aldığı bir araştırmada; çalışanların işten ayrılma oranlarının ve üretkenliklerinin, büyük ölçüde yöneticilerine bağlı olduğu bulundu. Kaynaşmış ekipler daha yüksek müşteri memnuniyeti, kârlılık ve üretkenlik; daha düşük hırsızlık, işten ayrılma, güvenlik olayı ve devamsızlık oranlarına sahipler. Yüksek EQ’lu yöneticileri olan çalışanların, düşük EQ’lu yöneticileri olan çalışanlara göre işten ayrılma ihtimalleri tam dört kat daha düşük. Ekipler kaynaştıklarında; iş, çalışanlara çok daha fazla anlam ifade ediyor.

Duygusal Zekânın Dört Temel Unsuru

Psikolog Daniel Goleman’a göre; duygusal zekâya sahip bir lider olabilmek, dört temel alandaki 19 yeterliliğe dayanıyor: öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi.

Yüksek EQ’nun özü, öz farkındalıktır; kendi motivasyon ve davranışlarınızı anlamıyorsanız, başkalarını anlamanız neredeyse imkansızdır. Öz farkındalık; liderlerin kendi kurumlarının yeterliliklerini artırmaya yönelik eylemleri düşünmelerini sağlar ve iş arkadaşlarını, diğer liderleri ve ekip üyelerini daha iyi sonuçlar elde etmek için daha aktif kılar. Bu liderler kendilerine güvenirler, yönetici olarak sağlam bir duruşları vardır, duygudurumlarını ve duygusal dürtülerini kontrol etme becerisine sahiplerdir.

Öz farkındalık sahibi liderler;

 1. Kişisel değerlerini, amaçlarını ve vizyonlarını netleştirirler,

 2. Kişisel stratejilerini geliştirir ve onu uygularlar,

 3. Yeni fırsatlar peşine düşerler,

 4. Özgün değerler ve vizyon ortaya koyarlar,

 5. Hem kişisel hem lider olarak davranışlarının mesuliyetini alırlar,

 6. Kararın faydalı olması için başkalarının fikirlerinden yararlanırlar ve

 7. Çetrefilli durumları yönetir ve aşarlar.

Öz yönetim, liderlerin harekete geçmeden önce düşünmelerini sağlar. Olumlu bir tutumları vardır. (Telefonu açtığınızda gülümseyen bir ses duyduğunuzu düşünün.) Enerjik ve kararlıdırlar, hedeflere ulaşmak için güçlü bir arzuya sahip olurlar.

Öz yönetim sahibi liderler;

 1. Önceliklendirme ve zaman yönetiminde iyidirler,

 2. Duygusal açıdan kendilerini kontrol edebilirler,

 3. Şeffaf,

 4. Adapte olabilen,

 5. İyimser,

 6. Başarı odaklı ve

 7. Girişimcidirler.

Sosyal farkındalık, liderlerin başkalarının duygularını ve bakış açılarını anlamasına ve endişeleriyle aktif bir şekilde ilgilenmesine olanak tanır. Mevcut ve gelecekteki sorunları görebilecek kurumsal farkındalığa sahiptirler. Lider olarak, çalışanlarının ne hissettiklerini ve ne istediklerini anlamak için EQ’larını kullanırlar. Ekiplerinin ihtiyaçlarından, bakış açılarından, duygularından ve endişelerinden haberdardırlar.

Sosyal bilince sahip liderler;

 1. Bakış açıları ve tarzlardaki çeşitliliği anlar ve bunlara değer verirler,

 2. Empati ve anlayış gösterirler,

 3. Güven inşa eder ve güvenilir bir duruş sergilerler,

 4. İşbirliği oluşturur ve net bir şekilde niyetlerini belirtirler,

 5. Çalışanlarını ortak misyon ve vizyon altında birleştirerek coşku uyandırır, onlara ilham verirler,

 6. Çalışanlarını yüksek performans sergileyebilmeleri için motive eder ve onlara koçluk yaparlar,

 7. Daha kapsamlı kurumsal stratejiler için vizyonu geliştirir ve bunu yönetilebilir eylem adımlarına dönüştürürler ve

 8. Davranışlarıyla örnek olurlar.

İlişki yönetimi, inandırıcı bir vizyonla rehberlik yapmayı ve motive etmeyi içerir. Duygusal zekâsı yüksek liderler, başkalarını kendi görüşlerini desteklemeye ikna etmek için, çeşitli ikna ve etkileme taktikleri kullanan etkileyici insanlardır.

İlişki yönetimi sahibi liderler;

 1. İkna konusunda yeteneklidirler,

 2. Uzlaşı oluşturmak için karmaşık stratejiler kullanırlar,

 3. İşbirliği ve takım çalışmasına dayanan verimli bir ekip kültürü oluşturur ve bunu yönetirler,

 4. Mükemmel bir iş zekâsına ve sezgilerine sahiptiler,

 5. Pazardaki rekabete ve ilgili iş alanlarının genel manzarasına ilişkin bir farkındalık ile çalışırlar ve

 6. Değişiklik karşısında esneklik gösterirler.

Günümüz işyerlerinde, duygusal zekâ başarı için önemli bir faktördür. Verimlilik, etkinlik ve ekip çalışmasını etkiler. Duygusal zekâya sahip liderler, daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için, sorunlarla başa çıkacak ve çözüm üretecek donanıma sahiptir.

Motive edici ve iyimser bir atmosfer yaratırlar. EQ’nun yarattığı pozitif iklim, verimliliği ve uyarlanabilirliği/adaptasyonu arttırır. İnsanlar fikirlerini paylaşma, birbirlerinden öğrenme ve ortak kararlar alma konularında rahat hissederler.

Duygusal zekâsı yüksek liderler insanların duygu dünyalarına dâhil olarak onları daha iyiye yönlendirirler. İnsanların duygusal refahlarına önem verirler. Yüksek EQ’lu liderler kuruluşlarının tavrını belirlerler. Gerçek birer iş bitiricidirler.

Bu yazı, Training Industry sitesindeki, “Emotional Intelligence for Leaders” yazısından çevrilmiştir.

4 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

1 Comment


Thanks for the interesting article. Our company is constantly improving the software to facilitate the work of the personnel department.

Like
bottom of page