top of page

Kültürel farkındalık iş yaşamında nasıl fayda sağlar?

Kültürel farkındalık, kişinin kendi kültüründen farklı kültürlerden kişilerle karşılaştığında, bu kişilerin kültürel farklılıklarını görebilme ve anlayabilme yetkinliğine verilen isimdir. Çok kültürlü çalışanlara sahip organizasyonların sayısının her geçen gün arttığı günümüzde işverenlerin çalışanlarında aradığı temel özelliklerden biri haline gelmesi ise kaçınılmaz olmuştur. Peki bu yetkinlik bizim iş hayatımıza nasıl bir etkide bulunuyor ki, bu yetkinliğe işverenler tarafından bu kadar önem veriliyor? Neden bu yetkinlik günümüzde ve gelecekte olmazsa olmazlar arasında gösteriliyor?

Çok kültürlü, farklı yaşam stili ve dünya görüşlerinden insanların bir arada olduğu ortamlarda, bazı anlaşmazlıkların, iletişim problemlerinin olması kaçınılmazdır. Burada önemli olan nokta ise bu anlaşmazlıkların ne kadarının başlangıç aşamasında çözüldüğü ne kadarının süreç içerisinde çözüldüğü ve tabi ne kadarının çözülemeyip daha büyük sıkıntılara yol açtığıdır.

Kişiler her zaman kendi yaşam tarzlarına ve alışmışlıklarının dışında bir durumla, kişiyle karşılaştıklarında bu duruma, kişiyi tanımaya mesafeli olurlar. Tanıma, anlama kısmına geldiklerinde ise kafalarında oluşturdukları, ön yargılar ve kalıp yargılar harekete geçmeye başlar. Kültürel farklılık yetkinliği ise tam bu noktada etkisini gösterir.

Kültürel farkındalığı yüksek olan bireyler, farklı kişi ve durumları kendi alışmışlıkların dışında değerlendirebilir ve farklılıkların farkında olarak olayları kişiselleştirmeden değerlendirebilirler. Bu da pek çok sorunun, anlaşmazlığın yazının başında söylediğimiz gibi daha başlamadan çözülmesini sağlar.

Bir birey kültürel farkındalığını nasıl geliştirir?

Kişiler kültürel farkındalıklarını geliştirme yolundaki ilk adım kişinin kendi kültürünü tanımasıyla başlar. İçerisinde doğulan ve büyünen kültürün tanınması, sorgulamayla başlar. Kişi kendi kültürünü sorguladıkça daha derine inmeye, kültürel eylemlerin, değerlerin altındaki sebepleri görmeye başlar. Bu gördükleriyle beraber kişinin kendi kültürüne bakış açısı ve hakkındaki bilgisi derinleşir. Bu da kültürel farkındalığın gelişmesindeki ilk ve en önemli adımdır.

Kendi kültürünü tanıyan kişi farklı kültürlerle karşılaştığında saldırgan, çekinen birisi yerine meraklı ve anlayışlı olacaktır. Bu karşısına çıkan yeni kültürü de öğrenmek ve deneyimlemek isteyecektir. Böyle bir anlayışla çok kültürle bir ortamda bulunan insanlar, yaşanan sorunlarda kültürel ögeleri göz ardı etmez ve sorunların çözümünde kültürlerarası yetkinliklerini kullanırlar.

Tek başına problem çözme ve analiz etme gibi yetkinliklere yaptığı katkı bile tek başına çok kültürlü ortamlarda aranan yetkinliklerden bir tanesi olmaya yetecekken, uyum sağlama, iletişim, empati gibi pek çok farklı konuda da kültürel farkındalık kişilere katkı sağlar ve bu yetkinlikleri farklı bir seviyeye taşır.

Kültürel farkındalığın bu kadar popüler olması ve bu kadar aranan bir yetkinlik olması size ne düşündürüyor? Bizimle paylaşabilirsiniz.

Çalışanlarının kültürel farkındalıklarını geliştirme istiyorsanız da size yardımcı olabiliriz. Bizimle iletişime geçin!

693 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yorumlar


bottom of page