top of page

Eğitimde Çözümleme Yapmanın Önemine Dair 10 nokta

Eğitimde Çözümleme Yapmak Neden Önemlidir?

Bir kişinin öğrenmesini sağlamak için ne yapılır? Öğrenme konusunu deneyimlemesi sağlanır. Peki yaşadığı bu biricik deneyimi anlamlandırması için ne yapılır? Çözümleme!

Yapılan bir oyunun ya da etkinliğin bir sonuca bağlanması, amacına ulaşması için etkinliğin bir çözümleme çalışması ile sonlandırılmalıdır. Çözümleme aşamasında katılımcıların deneyimlerini anlamlandırmasına yardımcı olacak yönlendirmeler yapmak gerekir. Aşağıdaki cevaplar bu süreci anlamlandırmanın nedenlerini göstermektedir

  1. Deneyimi değerli kılmak: Yaşanılan deneyimin değerli kılınması deneyimin nasıl değerlendirildiği ile doğrudan ilintilidir. Çözümleme; deneyim ne kadar “büyük” ya da “küçük”, “iyi” ya da kötü” olursa olsun, o etkinliği değerli kılmak için önemli bir fırsattır.

2.Takılmayı engellemek: Çözümleme yapılmadığı durumlarda katılımcılar etkinliğin belli bir noktasına takılıp kalabilirler. Çözümleme, katılımcıların büyük resmi görmesi ve öğrenmenin sağlıklı olarak gerçekleşebilmesi için önemlidir.

3. Hedeflere ulaşmak: Çözümleme, hedeflerin açıklanabilmesi ve ulaşılabilmesi/başarılabilmesi adına önemlidir.

4. Yeni bakış açıları kazandırmak: Katılımcılar deneyimlerini yalnız kendi bakış açılarından değerlendirebilirler. Başka insanların bakış açılarını görmek, katılımcının olayları yeniden değerlendirmesini sağlar ve büyük resmin görülmesini kolaylaştırır.

5. Gözlemi ve farkına varmayı geliştirmek: Katılımcılar bir etkinliğe kendilerini ne kadar fazla kaptırırlarsa, olayları gözlemleyip olan bitenin farkına varmaları o derece güçleşir. Çözümleme, etkinliğin doğru gözlemlenmesini ve katılımcıların tüm etkinlik boyunca olanların farkına varmasını sağlar.

6. Değer vermek: Çözümleme sayesinde katılımcılara, onların yaşadıkları deneyimler ve dile getirmek istedikleri düşüncelere değer verdiğimizi gösteririz. Katılımcılar, kendilerine değer verildiğini gördüklerinde daha iyi öğrenirler.

7. Kendini ifade etmeyi teşvik: İnsanların düşünceleri hakkında konuşmaları her zaman kolay bir şey değildir. Çözümleme sırasında kullanılacak yaratıcı ve hassas bir tavır, insanların kafalarındaki düşünceleri ve soruları daha rahat ortaya koymalarını sağlayacaktır.

8. Başarının kutlanması: Çözümleme sırasında, problemlerle uğraşıldığı sırada bile, edinilen başarılardan bahsedilmesi, katılımcıların motivasyonunu arttırarak gerçek durumlarda da başarılı olunabileceğini gösterir

9. Destek olunması: Çözümlemeler iyi birer güvenlik ağı olabilirler. Çözümlemede katılımcılara sağlanan destek, zor durumlarda onların destek göreceğine yönelik bir düşünce oluşturmalarını sağlayarak daha kendinden emin adımlar atmalarına olanak tanır.

10. Katılımcıları güçlendirme: Çözümleme, katılımcıların kendi ve başkalarının deneyim ve düşüncelerini görerek daha iyi bir öğrenci olmalarını, özgüvenlerini arttırmalarını, kendilerini daha iyi bir şekilde geliştirebilmelerini sağlayarak daha güçlü bir insan olmalarına yardımcı olur.

Çözümleme Nasıl Yapılmalı?

Katılımcıların uygulamaya dair hislerini ve gözlemledikleri olguları paylaştıkları aşama çözümlemenin ilk aşamasıdır. Katılımcıların, artık katılımcı olduklarının bilinciyle, “Biz bu etkinlikte ne öğrendik?” ve “Biz bu etkinlikte öğrendiklerimizi gerçek hayatta nasıl uygulayabiliriz?” sorularına yanıt verdikleri kısım ise çözümlemenin ilerleyen aşamalarına tekabül eder.

Çözümleme sırasında Eğitmen, katılımcıların deneyimlerini anlamlı kılmak adına onları yönlendirmekte ve yaşanmış olan deneyimin belirli bir çerçeveye oturmasını sağlamaktadır. Çözümlemede tercih edilen, katılımcıların mesajları ve uygulama noktalarını kendilerinin çıkarmalarıdır. Eğitmen bu aşamada katılımcıların “çıkarsama” yapmasını teşvik eder, onları yönlendirir ancak doğrudan “öğretmez”.

Çözümleme bittiğinde katılımcıların deneyimlerinden belirli bir öğrenme ve çıkarsama ile ayrılmış olmaları ve hedeflenen ana mesajları almaları önemlidir ancak kafalarında soru işaretleri de kalabilir. Eğitmen katılımcıların üzerine düşünmeye devam etmeleri için onlara yeni sorular da sorabilir. Bu durum deneyimsel öğrenme süreçlerinde oldukça doğaldır. Eğitmen çözümlemeyi yaparken, başta verilen 10 noktayı tekrar tekrar hatırlamalı, etkinliğin katılımcılar için en fazla verim ile noktalanmasını sağlamalıdır.

580 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page