top of page

Eğitim tasarımı nedir?

Eğitim tasarımının ne olduğunu konuşmak için öncelikle eğitim ve tasarım kelimelerine bakmamız gerekiyor.

Eğitim, TDK’de şu şekilde açıklanıyor: Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye.

Bu tanıma göre eğitim kelimesinin kökeni eğmekten geliyor. Eğmek; düz, doğru ya da dik olan bir şeyi eğik duruma getirmek demek. Buradan da şu çıkarımı yapabiliriz: “Eğitim bireyi toplum normlarına uygun şekilde yeniden şekillendirmektir.”

Ancak eğitimi şöyle tanımlarsak daha bütüncül yaklaşmış oluruz; “Kişinin, okulların veya şirketlerin ihtiyaç ve istekleri göz önüne alınarak; kişinin uygun bilgi, beceri ve anlayışı geliştirmesi için uygulanan bütünsel bir süreçtir.”

Tasarım kelimesinin anlamı ise TDK’de şu şekilde açıklanıyor:

  1. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur.

  2. Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn.

  3. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn.

Eğitim tasarımı nedir?

Bu tanımlardan yola çıkarak eğitim tasarımını tanımlayabiliriz. Eğitim Tasarımı “Belirlenen hedef kitlenin ihtiyaçlarının saptanması ve bu ihtiyaçlara uygun olarak öğrenmenin gerçekleştirilmesi için eğitim kazanımlarının ve eğitim süresinin belirlenmesi, kişilerin öğrenme hızına, şekline ve motivasyonuna uygun metotların belirlenmesi, kullanılacak materyallerin bu metotlara ve katılımcı kitlesine en uygun olanlardan seçilerek bir araya getirilmesi, uygulayıcının izleyeceği yolların ve süreç aktarımının tasarlanmasıdır.”

Verilecek her eğitimin katılımcılara uygun olarak tasarlanması ve uygulanması eğitim tüm katılımcıların eğitim kazanımlarına ulaşması için önemlidir. Eğitimi tasarlarken; eğitmenin katılımcıların öğrenme şekillerini, hızlarını ve motivasyonlarını iyi anlaması, her kesime uygun olacak şekilde ve esnek bir yapıyla süreci oluşturması gerekmektedir.

Eğitim tasarlarken uygun parçaları bir araya getirmek için farklı insanlarla çalışmaya ve denemeye ihtiyaç vardır. Örneğin; sürekli teorik olarak tasarlanan eğitimlerin eksikliklerinin ve etkili yönlerinin ölçülmesi gerekmektedir. Ölçüldükten sonra eğitim tasarımı geliştirilerek tekrarlanmalıdır.

312 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page