Loading

Öğrenme Çözümleri Sunuyoruz!

Bilgiye erişimin bu kadar kolay olduğu günümüzde, şirket eğitmlerinin internette bulunabilir, sıkıcı sunumlardan ya da tek düze anlatımlardan ibaret olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Katılımcılarda öğrenmenin kalıcı olması ve kalıcı tutum ve davranış değişikliği hedefleniyorsa eğitimlerin katılımcıları ve onların deneyimlerini merkeze alması gerektiğine inanıyoruz.

Birlikte Çalışabileceğimiz Bazı Başlıklar

 • Problem Çözme
 • Etkili Karar Alma
 • Uyuşmazlık Çözümü
 • Yaratıcı Düşünme Becerileri
 • Örgütsel Vatandaşlık
 • Kurum Kültürü Oluşturma
 • Oyunlaştırma
 • Hikaye Anlatıcılığı
 • Etkili İletişim Becerileri
 • Ekip İçi İletişim
 • Kültürlerarası İletişim
 • İletişimde Yargılar
 • Etkili Toplantı Yapma
 • Empatik Yaklaşım
 • Şiddetsiz İletişim
 • Örgütsel İletişim
 • Geri Bildirim