Liderler için duygusal zeka

Liderler için duygusal zeka

Liderler için Duygusal Zekâ

Duygusal zekâ (EQ) davranışları nasıl yönettiğimizi, sosyal karmaşıklıklarla nasıl uğraştığımızı ve olumlu sonuçlar elde edebilmemiz için nasıl kişisel kararlar aldığımızı etkiler. Duygusal bir lider, tüm grubun duygusal atmosferini etkileyebilir. Araştırmalar, EQ’nun etkili liderler için gerekli bir yetkinlik olduğunu ortaya koyuyor. EQ, mesleki başarının ve kişisel mükemmelliğin bir numaralı öncüsüdür. Liderlerin EQ’su, kurumsal kârlılığı ve performansı etkiler. Rekabetçi bir avantaj elde etmek için, müşterileri ve rakipleri tanımalı ve onlara karşı ilgili olmalıdırlar.

Araştırmacılar, 700 şirketten iki milyon çalışanın yer aldığı bir Gallup araştırmasında, çalışanların işten ayrılma oranlarının ve üretkenliklerinin, büyük ölçüde yöneticilerine bağlı olduğunu buldular. Kaynaşmış ekipler daha az işten ayrılma, daha yüksek müşteri derecelendirmesi, daha yüksek kârlılık, daha yüksek üretkenlik, daha az hırsızlık, daha az güvenlik olayı ve daha az devamsızlık oranlarına sahipler. Yüksek EQ’lu yöneticileri olan çalışanların, düşük EQ’lu yöneticileri olan çalışanlara göre işten ayrılma ihtimalleri tam dört kat daha düşük çıktı. Ekipler kaynaştıkları zaman, çalışanlar işleri hakkında çok daha farklı şeyler hissediyorlar.

Duygusal Zekânın Dört Temel Zorunluluğu 

Psikolog Daniel Goleman’a göre, duygusal zekâya sahip bir lider olabilme becerisi, dört alandaki 19 yeterliliğe dayanıyor: öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi.

Yüksek EQ’nun çekirdeği, öz farkındalıktır; kendi motivasyon ve davranışlarınızı anlamıyorsanız, başkalarını anlamanız neredeyse imkansızdır. Öz farkındalık, liderlerin kendi kuruluşlarının yeteneklerini geliştirmeye yönelik eylemleri düşünmelerini sağlar ve iş arkadaşlarını, diğer liderleri ve ekip üyelerini daha iyi sonuçlar elde etmek için daha aktif kılar. Kendine güvenen güçlü bir yönetici varlığa ve duygularını, ruh hallerini ve duygusal dürtülerini kontrol etme becerisine sahiptirler.

Öz farkındalık sahibi liderler:

 • Kişisel değerlerin, amaçların ve vizyonun netliğini geliştirir.
 • Kişisel bir strateji geliştirir ve onu uygular.
 • Temkinli bir şekilde yeni fırsatlar peşine düşer.
 • Uyumlu değerler ve vizyon aracılığıyla özgünlük ortaya koyar.
 • Kişisel eylemler ve liderlik eylemleri için sorumluluk alır.
 • Kararın faydalı olması için başkalarının fikirlerinden yararlanır.
 • Karmaşıklıkları yönetir ve onların üstesinden gelir.

Öz yönetim, liderlerin harekete geçmeden önce düşünmelerini sağlar. Olaylara olumlu tepki verirler. (Telefonu bir gülümsemeyle açmayı düşünün.) Enerji ve kararlılıkla, hedeflere ulaşmak için güçlü bir arzuya sahip olurlar.

Öz yönetim sahibi liderler:

 • Önceliklendirme ve zaman yönetiminde iyidir.
 • Duygusal açıdan kendilerini kontrol edebilir.
 • Şeffaflık sahibidir.
 • Adapte olabilir.
 • İyimserdir.
 • Başarı oryantasyonuna sahiptir.
 • Girişimcidir.

Sosyal farkındalık, liderlerin başkalarının duygularını anlamasına, perspektiflerini kavramasına ve endişelerine aktif bir şekilde ilgi göstermesine olanak tanır. Mevcut ve gelecekteki sorunları görmek için kurumsal farkındalığa sahiptirler. Lider olarak, çalışanlarının ne hissettiklerini ve ne istediklerini anlamak için EQ’larını kullanırlar. Ekiplerinin ihtiyaçlarından, bakış açılarından, duygularından ve endişelerinden haberdardırlar.

Sosyal bilince sahip liderler:

 • Perspektif ve stil çeşitliliğini anlayabilir ve bunları takdir edebilir.
 • Empati ve anlayış gösterebilir.
 • Güven inşa edebilir ve güvenilirlik sergileyebilir.
 • Tüm iletişimlerde işbirliği oluşturabilir ve net bir şekilde niyetlerini belirtebilir.
 • Çalışanları, yüksek performans sergileyebilmeleri için motive edebilir ve onlara koçluk yapabilir.
 • Paylaşılan vizyon ve misyon için coşku uyandırarak, başkalarına ilham verebilir.
 • Vizyonu, daha geniş kurumsal stratejilere uygun hale getirebilir ve onu yönetilebilir eylem adımlarına dönüştürebilir.
 • Davranışlarıyla örnek olabilir.

İlişki yönetimi, ilgi uyandıran bir vizyonla rehberlik yapmayı ve motive etmeyi içerir. Duygusal zekâsı yüksek liderler, başkalarını kendi görüşlerini desteklemeye ikna etmek için, çeşitli ikna ve etkileme taktikleri kullanan etkileyici insanlardır.

İlişki yönetimi sahibi liderler:

 • İkna konusunda yeteneklidir.
 • Uzlaşma ve destek oluşturmak için karmaşık stratejiler kullanır.
 • Verimli bir ekip kültürü başlatır ve bunu yönetir, böylece işbirliği ve ekip oluşturma yeteneklerini geliştirir.
 • Mükemmel bir iş zekâsına sahip olur.
 • Pazar rekabetine ve ilgili iş alanlarının genel manzarasına ilişkin bir farkındalık ile çalışır.
 • Değişiklik karşısında esneklik gösterir.

Günümüz işyerlerinde, duygusal zekâ başarı için önemli bir faktördür. Verimlilik, etkinlik ve ekip çalışmasını etkiler. Duygusal zekâya sahip liderler, daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için, sorunlarla başa çıkacak ve çözüm üretecek donanıma sahiptir.

Yüksek EQ’lu liderler, kuruluşlara fayda sağlar. Motive edici ve iyimser bir atmosfer yaratırlar. EQ’nun yarattığı pozitif iklim, verimliliği ve uyarlanabilirliği arttırır. İnsanlar fikirlerini paylaşma, birbirlerinden öğrenme ve ortak kararlar alma konularında rahat hissederler.

Duygusal zekâsı yüksek liderler, onları olumlu yönde hareket ettirecek insanların duygu dünyalarına dâhil olurlar. Duygusal refahlarına önem verirler. Yüksek EQ’lu liderler kuruluşlarının tonunu belirler. Gerçek birer iş bitiricidirler.

 

Bu yazı, Training Industry sitesindeki, “Emotional Intelligence for Leaders” yazısından çevrilmiştir.

Kaynakça