Kültürel Zeka (CQ) Nedir?

Kültürel Zeka (CQ) Nedir?

Kültürel Zeka(CQ) Nedir?

Kültürel Zeka nedir? CQ ( Cultural Quotient) nedir? IQ , EQ’dan CQ ‘yü nasıl ayırırız?

Son dönemde popüler olan Kültürel Zeka (CQ) kavramı, P.Christopher Earley ve Elaine Mosakowski’nin  2004 yılının Kasım ayında Harvard Business Review dergisinde yayınladıkları makalesinde yeni bir zeka türü olarak tanıtılmıştır. Bu makalenin ardından uluslararası yani çok kültürlü şirketlerin radarına girerek gün geçtikçe daha çok kullanılmaya ve artık günümüzde IQ ve EQ’dan sonra en önem verilen zeka türü haline gelmiştir.

Gardner geleneksel olarak ele alınan zekayı çok boyutlu ele alarak “Çoklu Zeka Teorisi”ni ortaya attığında 7 zeka türüne yer vermiştir. Bunlar sırası ile müziksel zeka, dilsel zeka,  uzaysal zeka, matematiksel zeka, bireyler arası zeka, bedensel zeka ve çevresel zekadır. Bazı kaynaklar ve akademisyenler, bu 7 zekanın ardından 8. olarak kabul edilen kültürel zekanın (CQ), tüm zekaları kapsadığını belirtmektedirler.

Peki Kültürel Zeka Nedir?

Bunun öncelikle IQ ve EQ’nun tanımını yapmamıza ihtiyaç var. IQ – Intelligence Quotient  ( Bilişsel Zeka ), bireyin zihinsel yeteneği ve entelektüel kapasitesinin oranını ifade etmektedir.EQ – Emotional Quotient ( Duygusal zeka ), kendimizin ve başkalarının hislerini tanıma, kendimizi motive etme, içimizdeki ve ilişkilerimizdeki duyguları iyi yönetme becerisidir. Bu iki zekanın ardından gelen CQ – Cultural Quotient (Kültürel Zeka)’in tanımı şu şekilde yapılmaktadır;

Kültürel Zeka; bireyin farklı kültürel ortamlarda etkin bir şekilde çalışması ve yönetmesidir. (Earley, Mosakowski. 2004)
Farklı bir tanımda ise şu şekilde ifade edilmektedir; Kültürel Zeka (CQ) kişinin, farklı kültürden bir kişinin hareket, davranış, ses, mimik, ton ve vurgusunu, o kişiyle aynı kültürden olan bireyler gibi anlayabilmesi, değerlendirmesi ve yorumlaması şeklinde ifade edilmektedir (Earley ve Mosakowski, 2004) Kültürel zeka için CQ (Cultural Quotient) kullanıldığı gibi CI (Cultural Intellegince) ifadesi de sık sık kullanılmaktadır.

Kültürel Zeka’nın birden fazla boyutu vardır. Özellikle kültürlerarası deneyimlerde daha etkin olmaya yönelik bir bireysel yetkinliktir. Bireyin kendisi ve başkalarını düşünme süreçleri hakkında bilgiye sahip olarak bunu doğru süzgeçlerden geçerek anlamlandırmasını sağlar. Bu da kültürlerarası bir durumla karşılaşıldığı zaman nasıl yaklaşması gerektiğini, durumu kontrol etmeyi ve doğru bir şekilde yönetebilmesini sağlar. Kültürel zekası gelişen bireyler, kültürel normlar, yaklaşımlar, adetler, geleneksel, dini ritüelleri, sosyal normlar gibi kavramları bilerek bunları doğru işleyebilme yeteneğine sahiptir. Çok kültürlü ortamlarda kültürel zekası yüksek bireyler çabuk etkileşime geçerek, sosyalleşebilmekte ve yeni ortamlarda kabul görmesi kolaylaşmaktadır. Kültürel zekası yüksek bireyler sözlü iletişimde olduğu kadar sözsüz iletişimde de yeteneklidirler. Beden dilini ve farklı kültürlerde farklı anlamlarda kullanılan mimik ve jestlerin farkına vararak bunlara uygun davranış sergileyebilmektedirler.

Kültürel zekası yüksek bireyler iş hayatlarında daha başarılı ilişkiler geliştirirler. Empati becerileri yüksekliği sayesinde karşılıklı anlayışa sahip ilişkiler yürütebilirler. Farklı kültürden insanlar ile kolayca ilişki başlatabilir ve sürdürebilirler. Bu da onların çok kültürlü iş ortamlarında başarılı olmalarını sağlar.  Kültürel zeka, geliştirebilir ve bireyler hangi yaşta olurlarsa olsunlar bu zekalarını besleyerek geliştirmelerine katkı sağlayabilirler.

Çağımızda yöneticilerin, liderlerin yüksek IQ, EQ ve CQ seviyelerinde olmaları organizasyonun başarısında oldukça önemlidir. Global dünyada kültürel zekamızı geliştirmek ve bir adım önde olmak için eğitimlere ve çalışmalara katılarak kendimizi geliştirmeye önem vermemiz gerekmektedir. Gelecekte etkili bir lider olarak anılmak için çok kültürlü ortamlarda kişilerin duygularını anlayabildiğimiz gibi kültürün getirdiği kavramlarını anlayarak bireylerin kültüründen bakabilmeye ihtiyacımız var.

Leave a Reply

Your email address will not be published.