Formal Eğitim Nedir? Formal olmayan eğitimler nelerdir?

Formal Eğitim Nedir? Formal olmayan eğitimler nelerdir?

Şu an var olan eğitim sistemlerinde üç tür eğitim türünden bahsedilir. Bunlar orijinal isimleriyle:

Formal, Non-formal, ve informal eğitimler. Ama bunların ne olduğuna dair elimizde çok fazla bilgi yok. Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuyla ilgili yaygın ve örgün olarak adlandırdığı iki açıklama mevcut fakat bunlar bir çok eğitim metodunu ve şeklini kapsamamakta daha çok okullar ve kurslar üzerine yoğunlaşmış durumda. Biz de bu tüm dünyada kabul gören üç eğitim şeklini kısaca -ve türkçe olarak- açıklayalım istedik. Bu üç kategorinin birinin Türkçe çevirisi olsa bile diğerlerinin çevirileri yetersiz olduğu ya da olmadığı için dünyada kullanılan şekliyle kullanmayı tercih ettik.

Formal eğitim, belli bir müfredat, plan çerçevesinde, belirli kuralları olan bir ortamda belirli kurallar ve belirli yöntemler doğrultusunda verilen eğitimdir. Okullarda verilen eğitimi buna örnek olarak verebiliriz.

Informal eğitim, bir planı olmayan kendi kendine gelişen, herhangi bir yapılandırmaya maruz kalmamış bu yüzden de sonuçları ve ne öğrenileceği öngörülemeyen eğitimlerdir. Kişilerin çevrelerinden ya da kendileri deneyimleyerek elde ettikleri bilgileri kazanma sürecine de informal eğitim diyoruz. Arkadaş gruplarından, herhangi bir şeyi deneyerek kazandıkları bilgiler bu eğitim sürecine örnek olarak verilebilir.

Non-Formal eğitim ise, hem planlanmış hem de belli bir müfredat ya da sistemin dışında kalan, okul dışında olan eğitim sürecine verilen isimdir. Sivil toplum kuruluşlarında verilen eğitimler, atölyeler bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Tüm bu eğitim süreçleri birbirlerinden çok farklı olup, kişiye katkıları çoğu zaman bambaşkadır. Bu eğitim süreçlerinin hiç biri birbirinin yerine geçemezler. Bunun nedeni ise sonuca ulaşma amacıyla izledikleri yolların farklı olmasından dolayıdır. Aynı amaç doğrultusunda gerçekleşen iki farklı eğitim süreci farklı yollardan ilerleyecekleri için ulaştıkları sonuç da her zaman farklı olacaktır.

Bundan dolayıdır ki bir bireyin öğrenme yolculuğunda bu adımların her biri o bireye başka yetkinlikler ve özellikler katacaktır.

egitmen-panda-blog

Diğer yazılarımıza göz atmak için tıklayın.

Yeni Nesil Öğrenme

Yeni Nesil Öğrenme nedir?

dijital-siniflar-icin-8-web-site

Dijital Sınıflar için Olmazsa Olmaz 8 İnteraktif Öğrenme Sitesi

Deneyimleyerek Öğrenme

Deneyimleyerek Öğrenme Nasıl Daha Kalıcı Öğrenmeyi Sağlıyor?