Etkili Öğretmen Eğitiminin Önemi

Etkili Öğretmen Eğitiminin Önemi

Etkili Öğretmen Eğitimi, Neden Başarıyı Öğretmek kavramının Temelini Oluşturuyor?

Her dört yılda bir, siyasi adaylar, eğitim sorunlarını nasıl çözeceklerine dair planlarını ortaya koyuyor. Bazı bölgelerin karşılaştığı birçok eğitim probleminden biri, özellikle de fen ve matematik alanlarındaki öğretmen yetersizliği. Bu bölgelerin bu sıkıntıyla baş etmesinin yollarından birisi, farklı alanlardan gelen bireylere, hızlıca formasyon eğitimi vererek onları öğretmen yapmak. Peki bu, yeni öğretmenler yetiştirmek için, başarılı bir yöntem mi?

Aşağıdaki maddeler, tüm öğretmenlerin etkili öğretmen eğitimi almalarının neden bu kadar önemli olduğunu inceliyor. Üzücü gerçek, tüm programların eşit bir şekilde oluşturulmadığı. Yeni öğretmenlere, başarı olmak adına en büyük şansı sağlamak için onlara bilgi, deneyim ve rehberlik sağlayan bir öğretmen hazırlama programı oluşturmak gerekir. Bu gerçekleşmezse, yalnızca öğretmenlerin mesleği hızlı bir şekilde bırakmalarına sebebiyet vermez, daha da önemlisi, aynı zamanda bütün bir sınıf dolusu öğrencinin eğitimini de riske atmış oluruz.

  1. Yardım, Başarısızlığı Önler

Yeni öğretmenlerin her gün karşılaştıkları birçok zorluk bulunur. Etkili öğretmen eğitimi, bu zorluklara karşı, yeni öğretmenlerin hazırlanmalarına yardımcı olur. Öğretmen eğitimi, yeni öğretmenleri karşı karşıya kalacakları bütün zorluklar için hazırlayamasa da, her gün sıkça karşılaşılan birçok sorun hakkında kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olabilir. Bu arka plan olmadan, öğretmenler kendilerini başarısız hissedebilir ve sonunda pes edebilirler.

  1. Yardım, Öğretmen Tükenmişliğini Önler

Etkili öğretmen eğitimi programları, öğretmen tükenmişliğine değinir. İlk olarak, öğretmen tükenmişliğine neden olabilecek şeyleri anlamak için yeni öğretmenlere yardımcı olur. Bazı durumlarda, bu sadece günlük öğretimin stresi olabilir. Bununla birlikte, bu durum bilgilerin ve öğretim yöntemlerinin yeterince çeşitlendirilmemesinden de kaynaklanabilir. Sosyal bilgiler veya matematik gibi belirli alanlara odaklanan öğretmen eğitimi programları, öğretmen adaylarının bir konunun sunulabileceği farklı yollar hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olabilir.

  1. Başarı için Ölçütlerin Anlaşılmasını Sağlar

Deneyimsiz öğretmenlerin çoğu, öğrencilerin başarıyı ezberlemelerine ve bu ezberi geri çıkarmaya odaklanmaktadır. Ancak, bu gerçek öğrenci başarısını gösterir mi? Yeni öğretmenler, hakiki öğrenci öğrenimini oluşturan ve oluşturamayan şeyleri bilmeden, bazen bekledikleri sonuçlara varamayan dersler oluştururlar. Bununla birlikte, öğretmen eğitimi programları, öğretmenlerin öğrenci başarısı için etkili ölçütleri bulup, bunları nasıl uygulayacaklarını anlamalarına yardımcı olabilir.

  1. Kontrollü Bir Ortamda Destekleyici Pratik İmkânları Sağlar

Öğretim söz konusu olduğunda, sadece kitap okumak yeterli değildir. Öğretmenlerin, öğretim yöntemleri hakkındaki konuşmalarını dinlemek bile yeterli değildir. Yeni öğretmenler, onlardan yeni pozisyonlarında nelerin beklendiğini anlamak için, etkili mentorluk eşliğinde pratik imkânına ihtiyaç duyar. Bu, sınıf ortamında ders verme ile mümkün olur. Ancak, öğretmen adaylarının ilgi alanlarını karşılayan uygun sınıflara yerleştirilmesi zorunludur. Ayrıca, denetleyici öğretmen, öğretmen adaylarının öğrenmesine yardımcı olmak için, her gün sınıfa dâhil olmalı ve geri bildirim sağlamalıdır.

  1. Bedeli, Öğrencileri Kaybetme Olabilecek Denemelerin Önüne Geçer

Tüm öğretmenler zaman zaman yeni dersler ve teknikler kullanarak denemeler yaparken, iyi bir eğitimi olmayan öğretmenler genelde, iyi bir eğitimin onlara nafile olduğunu öğretebileceği şeyler için çabalarlar. Bu çabaların, öğretim açısından büyük bir bedeli vardır. Çoğu öğretmenin bildiği gibi, dönem başında öğrencileri kaybetmek çok kolaydır. Yetkinlik, adalet ve tutarlılığı en başta sergilemeye çalışırsanız, saygı ve ilgi kaybetme riskini alırsınız. Bu başarısızlığın nihai bedeli, öğrencinin sınıfta başarasını olumsuz etkilemektir.

Bu yazı, ThoughtCo sitesindeki, “Importance of Effective Teacher Training” isimli yazıdan çevrilmiştir.

Kaynakça

Leave a Reply

Your email address will not be published.