Eğitim tasarımı nedir?

Eğitim tasarımı nedir?

Eğitim Tasarımı Nedir? 

Eğitim tasarımının ne olduğunu konuşmak için öncelikle eğitim ve tasarım kelimelerine bakmamız gerekiyor.

Eğitim, TDK’da şu şekilde açıklanıyor: Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye.

Bu tanım bakarken eğitimin kelimesinin kökeni eğmekten geliyor. Eğmek; düz, doğru ya da dik olan bir şeyi eğik duruma getirmek. Buradaki tanımdan çıkabilecek tanım hemen hemen şuna benziyor: “Eğitim dediğimiz zaman bireyi toplumun normlarına uygun şekilde yeniden şekillendirmek diyebiliriz. “

Bu tanımlar genel olarak eğitimi tanımlarken eksik kalıyor. Eğitimi şu tanım üzerinden ele aldığımızda daha geniş bir tanıma erişebiliyor; “Bireylere, kişilerin veya okulların, şirketlerin, ihtiyaç ve istekleri göz önüne alınarak uygun becerileri kazandırmak için uygulanan bütünsel bir süreçtir diyebiliriz. ”

Tasarım kelimesinin anlamı TDK’da şu şekilde açıklanıyor:

  1. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur.
  2. Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn.
  3. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn.

Eğitim tasarımı nedir?

Bu tanımlardan yola çıkarak eğitim tasarımı tanımını yapabiliriz.

Eğitim Tasarımı “Belirlenen hedef kitlenin ihtiyaçlarının saptanması ve bu ihtiyaçlara uygun olarak öğrenmenin gerçekleştirilmesi için, eğitim kazanımlarının ve eğitim süresinin belirlenmesi, kişilerin öğrenme hızına, şekline ve motivasyonuna uygun metotların belirlenmesi ve kullanılacak materyallerin bu metotlara ve katılımcı kitlesine en uygun olanları seçilerek bir araya getirilmesi ve uygulayıcının izleyeceği yolların ve sürecin aktarımının tasarlanması diyebiliriz.“

Verilecek her eğitimin katılımcılara uygun olarak tasarlanması ve uygulanması eğitim kazanımlarına her katılımcının ulaşması için önemlidir. Eğitimi tasarlamak için tasarlayanın bireylerin öğrenme şekillerini, hızlarını ve motivasyonlarını iyi anlaması, her kesime uygun olacak şekilde ve esnek bir yapıyla süreci oluşturması gerekmektedir.

Eğitim tasarlarken uygun parçaları bir araya getirmek için farklı insanlar ile çalışmaya ve denemeye ihtiyaç var. Sürekli olarak teorik olarak tasarlanan eğitim tasarımlarını uygulayarak eksikliklerini ve etkili yönlerini ölçülmesi gerekmektedir. Ölçümünü yaptıktan sonra tekrar eğitim tasarımını gerçekleştirerek geliştirmeli, eksikleri fark etmeli, yenileyerek eğitim tasarımını son haline getirilmesi gerekir.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.