top of page

Eğitmen Panda Eğt. Dan. Org. Tur. Yay. Limited Şirketi(Eğitmen Panda)

E-posta Yasal Uyarısıdır.

Yasal Uyarı:

Bu e-posta mesajı ve onunla iletilen tüm ekler, gönderildiği kişi ya da kuruma özel olup, gizli imtiyazlı, özel bilgiler içerebileceği gibi gizlilik yükümlülüğü de taşıyor olabilir.  Bu e-posta ve muhtemel eklerinde kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri içermesi durumunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri uyarınca paylaşım amacı dışında kullanılamaz, çoğaltılamaz, arşivlenemez, ilgili kişinin ve şirketimizin onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz. Bu mesajda ve ekindeki dosyalarda bulunan tüm fikir ve görüşler sadece adres yazarına ait olup, Eğitmen Panda'nın resmi görüşünü yansıtmaz. Gizli Bilgiler ve Kişisel Verilerin gönderim amacı gerçekleştiğinde tarafınızdan imha edilmesi gerekmektedir. Eğitmen Panda, bu e-posta içeriğindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle hiç kimseye karşı sorumlu tutulamaz. Mesajın yetkili alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz, mesaj içeriğini ya da eklerini kullanmayınız, kopyalamayınız, yaymayınız, başka kişilere yönlendirmeyiniz ve mesajı gönderen kişiyi derhal e-posta yoluyla haberdar ederek, bu mesajı ve eklerini herhangi bir kopyasını muhafaza etmeksizin siliniz. Bu e-posta mesajı virüs koruma sistemleri ile korunuyor olsa bile, Eğitmen Panda, size, mesajın ve bilgilerinin değişikliğe uğramaması, bütünlüğün ve gizliliğin korunması konusunda garanti vermemekte olup, e-posta içeriğine yetkisiz olarak yapılan müdahale, virüs içermesi ve/veya bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan da sorumlu değildir.

Disclaimer:

This e-mail and all the annexes attached to it are dedicated to the persons or institutions they have been sent to and they may contain confidential, privileged special information as well as confidentiality obligation. If this e-mail and its possible attachments contain personal data or special attribute personal data, it cannot be used, reproduced, archived or transferred to third parties without the approval of the relevant person and our company other than for the purpose of sharing in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Law (KVKK). All the ideas and the opinions in this e-mail and the attached files belong only to the writer of the address and they do not reflect the official opinion of the Eğitmen Panda.  Confidential Information and Personal Data must be destroyed by you when the purpose of sending is realized. Eğitmen Panda cannot be seen responsible against anybody for the use of information within the content of this e-mail. If you are not the authorised person to get the e-mail or the responsible person to send it to the authorised person, do not use, copy, extend and transfer the content of the message or its annexes to other people and after informing the person sending the e-mail immediately, delete the e-mail and its annexes without saving any copy. Even if this e-mail is protected by virus protection systems, Eğitmen Panda does not give the guarantee for saving the e-mail and its annexes and the protection of completeness and confidentiality and it is not responsible for an unauthorised intervention to the content of the e-mail, virus and/or damage given to your computer system.

bottom of page