Kategori: Blog

Geri Bildirim ve Decker Yöntemi
Şubat 27, 2019Haziran 27, 2019
Yazı

Geri Bildirim ve Decker Yöntemi

Geri bildirim almak ve vermek, Eğitmen Panda olarak önemli olduğunu düşündüğümüz ve kendi içimizde hemen hemen her alanda sürecimize dahil ettiğimiz bir kavram. Tamamladığımız her eğitim ya da projenin ardından gerek birbirimize gerek çalıştığımız kurumlara/kişilere geri bildirim vermek artık alışkanlık haline gelmiş durumda. Daha önce geri bildirim üzerine pek çok yazı yazdığımızın da farkındayız ama...

Şirket İçerisinde Deneyim Aktarımı
Ocak 10, 2019Haziran 27, 2019
Yazı

Şirket İçerisinde Deneyim Aktarımı

Günümüz çalışanların iş değiştirmekten çekinmediği ve bu konuda istekli olduklarını söylemek yanlış olmaz. LinkedIn’in yaptığı araştırmaya göre gençlerin mezun olduktan sonraki 5 yıl içerisinde değiştirdikleri işyeri sayısı iki katına çıkmış. 1986 yılında bu sayı bir kişi için 1.6 iken 2010’da 2.85 olmuş durumda. Benzer yükseliş mezun olduktan sonraki 5 ve 10 yıl aralığına da sıçramış...

Eğitimde Yabancı Kaynaklar
Ocak 2, 2019Haziran 27, 2019
Yazı

Eğitimde Yabancı Kaynaklar

Sektördeki eğitmenlerin işlerini iyi yapabilmeleri ve sektörde ayakta kalabilmeleri açısından kendilerini geliştirmeleri büyük önem taşıyor. Farklı eğitmenlerle görüşme, fikir alışverişi yapma ya da organizasyonlarının dışında eğitimlere katılma ise her ne kadar çok önemli olsa da pek çok çalışan için bu etkinliklere zaman ayırmak çok zor olabiliyor. Bu yüzden okumalar ve ustaların videolarını izlemek daha kolay...

Çalışan Gelişimini Sağlamak İçin En Etkili 3 Strateji
Kasım 16, 2018Kasım 16, 2018
Yazı

Çalışan Gelişimini Sağlamak İçin En Etkili 3 Strateji

Kurumlar bünyelerinde çalışan insanlardan oluşur. Çalışanların memnuniyeti, kuruma bağlılıkları, çalışanların kalitesi; o kurumun sektöründeki yerini, imajını ve kalitesini belirler. Bu yüzden bir kurumun gelişimi ve büyümesi çalışanların gelişiminden ayrı düşünülemez. Kurumunuza çok üretken ve potansiyeli yüksek elemanlar alsanız bile kurum kültürünüz çalışan gelişimine elverişli olmayabilir. Bu durumda üretken bir kurum da olamazsınız. Sürekli kendini geliştiren...

Şirket İçi Oyunlar ve Çalışan Motivasyonu
Kasım 13, 2018Kasım 13, 2018
Yazı

Şirket İçi Oyunlar ve Çalışan Motivasyonu

Şirket içi verimliliği yüksek seviyelerde tutmak için ne yapmak gerek diye sorulduğunda cevap çoğunlukla iyi bir iş ortamı yaratmak ve çalışanları motive etmek oluyor. Çalışanları nasıl motive edeceğimiz konusuna geldiğimizde cevaplar farklılaşmaya başlıyor. Herkesi motive edecek ya da herkese hitap eden bir yöntem bulmak neredeyse imkansız. Prof. Karl Kapp tarafından Bloomsburg Üniversitesinde yapılan bir araştırma...

Kurumunuzun ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni Benimsemesi için 8 Sebep:
Kasım 6, 2018Kasım 6, 2018
Yazı

Kurumunuzun ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni Benimsemesi için 8 Sebep:

Yazımıza söz konusu kavramları tanımlayarak başlayalım. Cinsiyet kavramı; toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet olarak ikiye ayrılıyor. Biyolojik cinsiyet, bireyin genetik yapısından kaynaklanan fiziksel ve biyolojik özellikleri temsil ediyor. Örneğin farklı cinsiyetlerin XX, XY, X0, XXY gibi farklı kromozom yapıları olabilir. Toplumsal cinsiyet ise biyolojik temele dayanmaksızın ‘kadın’ ve ‘erkeklere’ atfedilen görev, sorumluluk, imaj ve beklentiler...

Eğitimde Çözümleme Yapmanın Önemine Dair 10 nokta
Kasım 2, 2018Kasım 2, 2018
Yazı

Eğitimde Çözümleme Yapmanın Önemine Dair 10 nokta

Eğitimde Çözümleme Yapmak Neden Önemlidir? Bir kişinin öğrenmesini sağlamak için ne yapılır? Öğrenme konusunu deneyimlemesi sağlanır. Peki yaşadığı bu biricik deneyimi anlamlandırması için ne yapılır? Çözümleme! Yapılan bir oyunun ya da etkinliğin bir sonuca bağlanması, amacına ulaşması için etkinliğin bir çözümleme çalışması ile sonlandırılmalıdır. Çözümleme aşamasında katılımcıların deneyimlerini anlamlandırmasına yardımcı olacak yönlendirmeler yapmak gerekir. Aşağıdaki...