Kategori: Blog

Çalışan Gelişimini Sağlamak İçin En Etkili 3 Strateji
Kasım 16, 2018Kasım 16, 2018
Yazı

Çalışan Gelişimini Sağlamak İçin En Etkili 3 Strateji

Kurumlar bünyelerinde çalışan insanlardan oluşur. Çalışanların memnuniyeti, kuruma bağlılıkları, çalışanların kalitesi; o kurumun sektöründeki yerini, imajını ve kalitesini belirler. Bu yüzden bir kurumun gelişimi ve büyümesi çalışanların gelişiminden ayrı düşünülemez. Kurumunuza çok üretken ve potansiyeli yüksek elemanlar alsanız bile kurum kültürünüz çalışan gelişimine elverişli olmayabilir. Bu durumda üretken bir kurum da olamazsınız. Sürekli kendini geliştiren...

Şirket İçi Oyunlar ve Çalışan Motivasyonu
Kasım 13, 2018Kasım 13, 2018
Yazı

Şirket İçi Oyunlar ve Çalışan Motivasyonu

Şirket içi verimliliği yüksek seviyelerde tutmak için ne yapmak gerek diye sorulduğunda cevap çoğunlukla iyi bir iş ortamı yaratmak ve çalışanları motive etmek oluyor. Çalışanları nasıl motive edeceğimiz konusuna geldiğimizde cevaplar farklılaşmaya başlıyor. Herkesi motive edecek ya da herkese hitap eden bir yöntem bulmak neredeyse imkansız. Prof. Karl Kapp tarafından Bloomsburg Üniversitesinde yapılan bir araştırma...

Kurumunuzun ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni Benimsemesi için 8 Sebep:
Kasım 6, 2018Kasım 6, 2018
Yazı

Kurumunuzun ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni Benimsemesi için 8 Sebep:

Yazımıza söz konusu kavramları tanımlayarak başlayalım. Cinsiyet kavramı; toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet olarak ikiye ayrılıyor. Biyolojik cinsiyet, bireyin genetik yapısından kaynaklanan fiziksel ve biyolojik özellikleri temsil ediyor. Örneğin farklı cinsiyetlerin XX, XY, X0, XXY gibi farklı kromozom yapıları olabilir. Toplumsal cinsiyet ise biyolojik temele dayanmaksızın ‘kadın’ ve ‘erkeklere’ atfedilen görev, sorumluluk, imaj ve beklentiler...

Eğitimde Çözümleme Yapmanın Önemine Dair 10 nokta
Kasım 2, 2018Kasım 2, 2018
Yazı

Eğitimde Çözümleme Yapmanın Önemine Dair 10 nokta

Eğitimde Çözümleme Yapmak Neden Önemlidir? Bir kişinin öğrenmesini sağlamak için ne yapılır? Öğrenme konusunu deneyimlemesi sağlanır. Peki yaşadığı bu biricik deneyimi anlamlandırması için ne yapılır? Çözümleme! Yapılan bir oyunun ya da etkinliğin bir sonuca bağlanması, amacına ulaşması için etkinliğin bir çözümleme çalışması ile sonlandırılmalıdır. Çözümleme aşamasında katılımcıların deneyimlerini anlamlandırmasına yardımcı olacak yönlendirmeler yapmak gerekir. Aşağıdaki...

Takım Oluşturmak ve Takım Dinamiği Sağlamak
Ekim 23, 2018Ekim 24, 2018
Yazı

Takım Oluşturmak ve Takım Dinamiği Sağlamak

Takım Oluşturmak ve Takım Dinamiği Sağlamak Tüm yöneticiler çalışanlarının bir bütün olarak, belirli bir ritimle çalışmalarını bekler. Bu dinamiğin kendiliğinden oluşması pek mümkün olmadığı gibi bazı durumlarda ise dışarıdan her ne kadar bir takım görünümü olsa da dinamik oluşmamış olabilir. İşte bu yazıda size takım dinamiği oluşmadığında, bunu sağlamak için neler yapabileceğinizden bahsedeceğiz. 1-Takım oluşum...