Loading

Eğitmen Panda Hakkında

Eğitmen Panda 2017 yılında şirketlerin ve kurumların eğitim ihtiyaçlarına 3. nesil çözümler üretmek için dünyaya geldi.

Katılımcıların kendi öğrenme motivasyon ve hızı ile birbirlerinden öğrenebilecekleri eğitimler tasarlar ve uygular.
İletişim, Takım Çalışması, Uyuşmazlık Çözümü, Liderlik ve daha bunlar gibi onlarca eğitimin uzun ve akılda kalması zor sunumlarla değil, eğlenceli ve katılımcıların durumu deneyimlemesini sağlayan oyun ve simulasyonlar aracılığı ile yapılması gerektiğine inanır. Eğitim ile ilgili diğer organizasyonel ihtiyaçlara hızlı ve pratik çözümler sunar.

3. Nesil Öğrenme Nedir?

 • Akran Öğrenmesi:

  Katılımcıların birbirinden öğrenmesinin teşvik edildiği bir öğrenme ortamı.

 • Kutu oyunları, simülasyonlar ve interaktif yöntemler:

  Sıkıcı ve tek düze aktarım ve sunumlar yerine yeni nesil yöntemler.

 • İhtiyaca Uygun Tasarım:

  Herkese aynı katalog eğitimleri yok! İhtiyacınıza ve hedef kitlenize özel olarak tasarlanmış eğitimler.

 • Öğrenme Yolculuğu:

  Yalnızca sınıf içi eğitimler yerine mentorluk, mail bültenleri ve farklı araçlarla zengin bir öğrenme yolculuğu.

Deneyimsel Öğrenme

 1. Somut Deney

  Katılımcının; var olan becerilerini kullandığı, konfor alanından çıktığı, yeni şeyler denediği veya hep yaptığı şeylere farklı açıdan baktığı alandır. Duyguları harekete geçirir.

 2. Yansıtıcı Gözlem

  Katılımcının; deneyimlediklerini ve gözlemlediklerini yorumladığı alandır. Duygular, davranışlar, tutumlar çözümlenir ve katılımcının deneyimi öğrenme deneyimine dönüştürülür.

 3. Soyut Kavramsallaştırma

  Katılımcının becerilerini; teoriler, bilimsel yaklaşımlar, kanıta dayanan bilgiler üzerinden kavramsallaştırdığı alandır. Uygulamaya koymadan önce üzerine düşünmeye ve hazırlanmaya yarar.

 4. Aktif Deneyimleme

  Katılımcının; edindiği bu yeni bilgi ve deneyimleri uygulamaya koyduğu ve eylem planı yaptığı alandır. Edinilen yeni becerilerin katılımcının hayatına yayılması hedeflenir.

Sıklıkla Yanıtladığımız Sorular

Eğitime ihtiyacımız olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?
Nedir bu yeni nesil öğrenme?
Eğitimlerde kullandığınız materyallere nasıl ulaşabilirim?
Kurumsal eğitim planlamalarında destek veriyor musunuz?
Sizinle ortak çalışabileceğimiz bir fikrimiz var size nerden ulaşabilirim?
Eğitmenlerimize eğitim verebilir misiniz?
Mavi yaka çalışanlarımıza eğitim verebilir misiniz?
Eğitimleriniz standart mı yoksa kuruma özel mi?
Kurumlara özel eğitim/oyun tasarlayabiliyor musunuz?
Toplantılarımızda kolaylaştırıcılık veya moderatörlük hizmeti sunabilir misiniz?

Kimlerle çalıştık?

Daha önce Eğitmen Panda ile tanışanlardan bazıları!